عینک

دو نکته مهم در انتخاب فریم عینک

یک. فریم عینکی که انتخاب می‌کنید باید تعادل را میان اجزای صورت شما به‌وجود آورد.

دو.فریم عینکی را انتخاب کنید که با فرم صورت شما در تضاد است به عنوان مثال اگر فرم صورت شما دایره‌ای است از انتخاب عینک‌هایی با فریم دایره‌ای یا بیضی دوری کنید.

یک راه سریع و آسان برای تشخیص نوع فرم صورت

روبه‌روی یک آینه بایستید موهای خودرا کاملا جمع کنید سپس با یک مارکر حالت فرم صورت خود را در آینه بکشید بار دیگر در حالی‌که لبخند میزنید حالت فرم صورتتان را بکشید.
فرم صورت شما ممکن است یکی از انواع فرم‌های صورت و یا ترکیبی از دو نوع فرم صورت باشد؛ اگر دو تصویری که در آینه کشیدید یکی بود شما دارای یک فرم صورت هستید و اگر دو تصویر متفاوت بود فرم صورت شما ترکیبی از دو نوع فرم صورت است.
راه دیگری که برای تشخیص نوع فرم صورت وجود دارد توجه به ویژگی‌های صورتتان و پیدا کردن فرم صورتی که این ویژگی‌ها را دارد است.

در این مقاله ما راجب مشخصه‌های انواع فرم صورت و همچنین فریم عینک متناسب با هر فرم با شما صحبت کردیم و در ادامه راهی سریع و آسان برای تشخیص نوع فرم صورت به شما پیشنهاد کردیم.

حالا شما می‌توانید در روز های آفتابی تابستان که داشتن عینک الزامی است با انتخاب فریم عینک مناسب فرم صورتتان علاوه بر حفظات از چشمانتان در مقابل نور خورشید استایل خود را تکمیل وزیباتر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید